سایت تفریحی سرگرمی ماه فان

سری جدید اس ام اس فلسفی فروردین ۹۱

سری جدید اس ام اس فلسفی فروردین ۹۱

| Www.MahFun.Com |

سری جدید اس ام اس فلسفی فروردین ۹۱

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند

رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند

درختان میوه خود را نمی خورند

خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند

ماه ، در ماه عسل شرکت نمیکند

گل ، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد

نتیجه :

زندگی برای دیگران ، قانون طبیعت است . . .

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها :

سری جدید اس ام اس های فلسفی و عرفانی

سری جدید اس ام اس های فلسفی و عرفانی

| Www.MahFun.Com |

 

سری جدید اس ام اس های فلسفی و عرفانی

فریب آرمش دروغین دنیا را نخوریم، دنیا هیچگاه بدون طوفان نبوده است. آری، دنیا جای غریبی ست اینجا حتی پسر نوح بودن بی فایده است اگرکه با نوح نباشی …

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها :

 پرتال سرگرمی ماه فان