سایت تفریحی سرگرمی ماه فان

نیکی ها به ما باز می گردند/داستان کوتاه

پسر پادشاه و دختر فقیر/داستان کوتاه

بادکنک فروش/داستان کوتاه

بادکنک فروش/داستان کوتاه

 

داستان کوتاه/بادکنک فروش

در یک شهربازی پسرکی سیاه پوست به مرد بادکنک فروشی نگاه می کرد. بادکنک فروش برای جلب توجه یک بادکنک قرمز را رها کرد تا در آسمان اوج بگیرد و بدینوسیله جمعیتی از کودکان را که برای خرید بادکنک به والدینشان اصرار می کردند را جذب خود کرد …

 

ادامه مطلب . . .

برچسب ها :

پسر عاشق/داستان کوتاه

هیچ مگو/داستان کوتاه

آفرینش/داستان کوتاه

 پرتال سرگرمی ماه فان